نمایش یک نتیجه

بخارگر مدل IT8460 تفال

  • بخار با شدت زیاد برای اتو عمودی
  • سه حالت تنظیم چوب لباسی برای لباس مختلف
  • سه مدل سری خروج بخار
  • جمع شدن دستگاه برای جابجایی راحت