جارو شارژی تفال مدل TY6975

قدرت 22 ولتاژی
چندین فیلتر مختلف

برای خرید با شماره 09016800179 تماس بگیرید