نمایش دادن همه 7 نتیجه

کپسول قهوه نسپرسو روما Roma

 • 100 درصد عربیکا
 • با عطر و رایحه‌ی بسیار قوی
 • 40 میلی لیتر برای یک کپسول
 • طعمی خاکی

کپسول قهوه نسپرسو چوکاتینو Chopatino

 • 100 درصد عربیکا
 • با عطر و رایحه‌ی بسیار قوی
 • 40 میلی لیتر برای یک کپسول
 • طعمی شبیه به شکلاتی و کاراملی

کپسول قهوه نسپرسو وانیلیو Vanilla

 • 100 درصد عربیکا
 • با عطر و رایحه‌ی بسیار قوی
 • 40 میلی لیتر برای یک کپسول
 • طعمی شبیه به کارامل و وانیل

کپسول قهوه نسپرسو کاپریچیو Capriccio

 • 100 درصد عربیکا
 • با عطر و رایحه‌ی بسیار قوی
 • 40 میلی لیتر برای یک کپسول
 • طعمی شبیه به گندم و جو

کپسول قهوه نسپرسو دارکان Darkan

 • 100 درصد عربیکا
 • با عطر و رایحه‌ی بسیار قوی
 • 40 میلی لیتر برای یک کپسول
 • طعمی شبیه به کاکائو

کپسول قهوه نسپرسو  وولوتو Voluto

 • 100 درصد عربیکا
 • با عطر و رایحه‌ی بسیار قوی
 • 40 میلی لیتر برای یک کپسول
 • طعمی شبیه به جو

کپسول قهوه نسپرسو لینیزیو لونگو Linizio Longo

 • 100 درصد عربیکا
 • با عطر و رایحه‌ی بسیار قوی
 • 40 میلی لیتر برای یک کپسول
 • طعمی شبیه به جو