قالب کيک تارت نيو پاتيسري

50,000 تومان

قالب کيک تارت نيو پاتيسري از سطحی نچسب تشکیل شده است و طراحی آن به گونه ای است که حرارت را به صورت یکسان در سطح قالب پخش می کند.

سنجش