قالب کيک ساوارين نيو پاتيسري

65,000 تومان

قالب کيک ساوارين نيو پاتيسري با سطح نچسب و قطر 24 سانتی متر می تواند  انواع کیک را شما آماده کند.

سنجش