قالب کيک گرد نيو پاتيسري ۲۸ سانیتمتر

40,000 تومان

قالب کیک گرد نیو پاتیسری تفال در ابعاد مختلف، به رنگ قرمز از جنس کربن استیل ساخته شده است.

 

سنجش