ظرف فر گراتين ۲۴*۳۶ نيو پاتيسري

74,000 تومان

با ظرف فر گراتين 24*36 نيو پاتيسري می توانید انواع شیرینی یا غذاهای مختلف را بدون نگرانی از چسبیدن غذا به ظرف، طبخ کنید.

سنجش