همزن۵KSM150PSECZرنگ بژ کیچن اید

2,980,000 تومان

سنجش