تابه يک دسته در دار نيو تمپو ۳۲ سانتیمتر

157,000 تومان

تابه يک دسته در دار نيو تمپو تفال حرارت را به صورت یکنواخت در تمام سطح تابه پخش می کند.

سنجش