تابه ساده بدون در نيو تمپو ۲۸ سانتیمتر

103,200 تومان

تابه ساده بدون در نيو تمپو با روکش نچسب و دسته های نسوز، کار سرخ کردن انواع مواد غذایی را برای شما ساده کرده است.

سنجش