تابه ساده بدون در نيو تمپو ۲۶ سانتیمتر

97,400 تومان

تابه ساده بدون در نيو تمپو با روکش نچسب و دسته های نسوز، کار سرخ کردن انواع مواد غذایی را برای شما ساده کرده است.

سنجش