تابه ساده بدون در فليور ۲۴ سانتیمتر

98,000 تومان

تابه ساده بدون در فليور تفال دارای نشانگر حرارتی است که با تغییر رنگ این شاخص شما می توانید از رسیدن دمای تابه به حرارت مناسب برای طبخ غذا مطلع شوید.

سنجش